مجموعه بازی مدرن PS3038

استعلام قیمت :56587600-021-09121130061

توضیحات محصول

مجموعه بازی مدرن PS3038 یکی دیگر از وسایل بازی کودکان در مجموعه بازی های مدرن می باشد که ظرفیت یک نفر را دارا می باشد و جزء مجموعه هایی با فضای کم محسوب می شود.

 سن ۶-۱۸
 ظرفیت ۱
فضای مورد نیاز cm 400*3000*400
فضای امنیتی cm 800*3400*400

دسته بندی : مجموعه بازی مدرن
تولید کننده : گروه تولیدی آبان