دستگاه بدنسازی پارکی چهار فرمان

استعلام قیمت :56587600-021-09121130061

توضیحات محصول

دستگاه بدنسازی پارکی چهار فرمان باعث افزایش میزان کشش پذیری ماهیچه های شانه و بهبود قابلیت انعطاف و تحرک مفاصل شانه، آرنج و مچ می شود. به بهبود ماهیچه های گرفته و کرخت شده کمک نموده و از پیشرفت بیماریهای مفاصل شانه و آرنج جلوگیری می کند.

دستگاه بدنسازی پارکی چهار فرمان می تواند مورد استفاده همزمان قرار بگیرد و حس تعامل و ورزش همگانی را بیشتر و بهتر منتقل نماید . این وسیله در فضای پارکی می تواند بسیار مورد استفاده باشد و استفاده کننده ی بسیاری داشته باشد و بر تاثیر گذاری و کارآمدی و عملکرد محیط پارکی بیافزاید

دسته بندی : بدنسازی پارکی
تولید کننده : گروه تولیدی آبان