سطل زباله شهری

گروه تولیدی آبان تولید کننده سطل زباله شهری در ایران می باشد که با توحه به ایجاد سیستم مکانیزه شهری ، سطل زباله شهری و گالوانیزه اهمیت زیادی دارد. با استفاده از سطل زباله شهری و سیستم مکانیزه شهری می توان محیط زیستی سالم تر در اختیار داشت و آن را برای فرزندانمان به یادگار گذاشت.

سطل زباله شهری در ایران طی این سالها رواح بیشتری داشته و با طرح مکانیزه شهری و استفاده نکردن از سیستم سنتی جابجایی زباله در شهر و استفاده از سطل زباله شهری چره شهر زیبا تر و شکیل تر شده است.