تولید کننده مجموعه پلی اتیلن

گروه تولیدی آبان تولید کننده مجموعه پلی اتیلن با تکیه بر دانش مهندسین داخلی اقدام به تولید وسایل بازی کودکان و مجموعه بازی پلی اتیلن نموده است. مجموعه بازی های پلی اتیلنی از برترین وسایل بازی کودکان در مجموعه مبلمان شهری می باشد که در انواع مختلف طراحی و تولید شده است.

تولید کننده مجموعه پلی اتیلن از دسته های کاری مربوط به مبلمان شهری می باشد که گروه آبان با استفاده از دانش نخبگان داخلی اقدام به طراحی و تولید این وسایل نموده است.