مجموعه بازی پلی اتیلن

گروه آبان تولید کننده مجموعه بازی پلی اتیلن و وسایل بازی پلی اتیلینی می باشد که در کنار وسایل بازی کودکان دیگر مانند تور و طناب و مجموعه بازی مدرن سبد مبلمان شهری در قسمت وسایل بازی کودکان را کامل می نماید