سطل زباله پارکی

سطل زباله پارکی از زیر مجموعه های تجهیزات پارکی می باشد که گروه تولیدی آبان تولید کننده هر دو مدل سطل زباله پارکی و سطل زباله شهری می باشد.

سطل زباله پارکی یکی از ملزومات پارک های شهری و فضاهای باز می باشد که برای حفظ محیط زیست بسیار لازم می باشد . گروه تولیدی آبان سطل زباله را در طرح ها و رنگ بندی های مختلف طراحی و تولید نموده است و هر دو قسمت کاربری و همچنین کاربری سطل زباله شهری را نیز پوشش داده است.

سطل زباله های گالوانیزه و مکانیزه برای سطل زباله شهری یکی دیگر از تولیدات گروه آبان می باشد که برای بهبود و کمک به اتوماسیون شهرداری تولید گردیده است. این سطل ها در اندازه های استاندارد و همراه با با کیفیت ترین نوع ورق تولید می گردد.