بدنسازی پارکی

گروه تولیدی آبان تولید کننده انواع تجهیزات مبلمان شهری یکی از برترین تولید کنندگان وسایل بدنسازی پارکی و دستگاه بدنسازی پارکی معلولین می باشد که با تکیه بر دانش مهندسی داخلی و با استفاده از برترین مواد ساخت استاندارد تجهیزات مبلمان شهری را در پیش گرفته است .