تماس 021-56587600

مبلمان شهری و شهروندان و مسائل و چالش ها

آگوست 15, 2016

اگر بپذیریم که هدف و رسالت اصلی برنامه ریزی شهری کمک به اعتلای کیفیت محیط شهری است ، پس وظیفه دوار آن ایجاد ناهماهنگی و تعادل میان عوامل و معیار هایی است که به کیفیات کارکردی ، اجتماعی و زیباشناختی مربوط می شود.

امروزه ساماندهی شهری در مقابله با روند نابهنجار توسعه شهری ، ضروری و اجتبان ناپذیر تلقی می شود. این ضرورت در مقابله با فشار نظام های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره ، به توان کافی نیاز دارد. از دیدگاه طراحان ، انتخاب و طراحی مناسب مبلمان شهری ، حفظ هویت مکان و نمود بیشتر آن را ممکن می سازد

از آنجا که نظام شهر سازی فعلی کشور در فرآیند ساماندهی شهر ها به شدت تحت تاثیر و فشار نظام های اجتماعی فرهنگی اقتصادی و محیطی قرار دارد و در نتیجه پیچیدگی مسائل شهری همچنان رو به افزایش است در صورتی که روابط عناصر داخلی نظام شهرسازی کامل شود و انسجام لازم را بیابد ، در پیشبرد امور و حل مسائل شهری موفق تر خواهد بود ، در واقع توان بیشتری تاشی از سایر نظام ها خواهد یافت.

مبلمان شهری ، مسائل و چالش ها

سایه بدقوارگی و آشفتگی همچنان بر شهر های ما افکنده شده است که رها شدن از آن تلاش بسیار می خواهد و زمان طولانی.

با عبور از شهر ها و دیدن رنگ های ناهمگون ، پنجره های نا زیبا ، ورودی و مصالح متنوع و امثالهم ، این گوناگونی و ناهمگونی در سبک و شکل به اغتشاش انجامیده و شهر هایی بی هویت ، غیر انسانی ، ناهماهنگ و نابسامان را به شهروندان هدیه کرده است. چنین هدیه ای اگرچه پاسخگوی نیازهای زیستی و رفاهی شهروندان بوده ، اما فاقد معنویت است.

تامین خدمات و تجهیزات مربوط به مبلمان شهری در جهت زیبایی شهر ، یکی از مسائل مورد توجه برنامه ریزان است. ایم موضوع شامل استقرار مناسب و بهترین مکان عملکردی تجهیزات و همچنین تنظیم هماهنگ و کارآمد آنها در محیط شهری است.

مبلمان خیابانی یا مبلمان شهری ، عملکردهایی را تامین می کند که از طریق خدمات نورپردازی ، حمل و نقل ، تلفن ، پست ، حفاظت و سایر خدمات ارائه می شود. تجهیزات مختلف نورپردازی شامل دکل ها ، ستون ها ، تیرها ، پایه های دیواری و سایر لازم نورپردازی ، مجموعه گسترده نشانه های گرافیکی ، کیوسک های تلفن ، صندوق های پستی ، نرده ها و حصار ها ، سطل زباله ، صندلی پارکی و نیمکت ، ایستگاه های اتوبوس و موارد دیگر ، مبلمان شهری یا مبلمان خیابانی را تشکیل می دهند.

شاید یکی از ساده ترین روش ها برای همراه کردن مردم در حفظ و ایجاد مبلمان شهری مشارکت دادن آنها در کارهای به ظاهر ساده شهری باشد. به عنوان مثال در مورد نصب مجسمه یا هر نمادی در یک محل می تواند روز افتتاحی در نظر گرفت

امروزه بهبود طراحی مبلمان شهری مورد توجه قرار دارد ، همچنین طراحی های مناسبی در مورد وسایل و تجهیزاتی چون سطل زباله ، کیوسک و جر اینها رایج شده است. اما غالبا مبلمان شهری که از قطعات خوب طراحی به قطعات مجزا خاتمه می یابد ، این وضعیت موجب انتقاد فراوان از آشفتگی مبلمان خیابانی شده است . در جایی مانند ساخت شهر های حدید به وسیله شرکت های عمران ، که در آن طراحی یا کنترل عممی وجود داشته است ، جلوه عمومی مبلمان شهری بهتر است.