تماس 021-56587600

گلدان و گلجای در مبلمان شهری

ژوئن 26, 2016

گلدان ها و گلجا ها احزای اصلی زیباسازی در مناظر خیابانی به شمار می آیند و در مجموعه ای هماهنگ با سایر مبلمان دید بصری مطلوبی ایجاد می نمایند. در عین حال می توان از این عناصر در جهت ایجاد مانع یا حایل یا تعدیل آثار ناشی از شیب نیز استفاده نمود.

گلدان محاسن زیادی برای نمایش گلها و گیاهان زینتی در منظر شهر دارد. اصولا از گلدان ها برای ایحاد مانع ، احیای محیط ، غنای بصری ، تلطیف مکان کاهش بصری ارتفاع دیوارها و برخی ساختمان های بلند و خشک ، القای فرم های مینیاتوری معماری متمایز ساختن مسیر پیاده از سواره و از این قبیل استفاده می شود.

معمولا در محل هایی که امکان ایجاد باغچه وجود ندارد استفاده می شوند و گاهی برای تغییر مسیرها و سمسود نمودن راه ها بکار می روند. معمولا بتنی و یا چوبی می باشند. در واقع زمانی در شهر استفاده می شوند که امکان کاشت درخت یا درختچه در زمین نیست.

گلدان ها جزئی نا گسستنی از منظر خیابان و مبلمان شهری هستند و در پیوند با سطل زباله پارکی ، نیمکت پارکی ، پله ها و دیوار های حائل طراحی شده ، استقرار می یابند. گلدان های مجزا بیشتر از سایر گلدان ها انطباق پذیرند. از این رو می توان آنها را روی هم سوار کرد و یا در کنار هم قرار داد. روی هم چیدن گلدان ها عمق بیشتری برای کاشت درخت فراهم می کند.

گلدان های موقتی :

گلدان های موقتی را باید به آسانی بتوان جابجا کرد. به طوری که حداکثر میزان خاک آنها باید تقریبا 30*60*60 باشد یا 0.1 متر مکعب باشد تا دو نفر بتوانند آن را حمل کنند. گلدان هایی با این حجم اغلب ، برای ایحاد فضای پیاده موقتی و موانع ترافیکی یا در کنار کافه ها و مغازه ها استفاده می شود.

ظرفیت برای به حداقل رساندن خطر خشک شدن خاک از گلدان های بزرگ استفاده می شود و در این نوع گلدان ها می توان طیف گسترده ای از گیاهان را کاشت یک متر مکعب خاک با عمق 35 تا 40 سانتی متر در این گلدان ها در نظر گرفته می شود. فلاور باکس ها را می توان با تجهیزات دیگر مانند نیمکت پارکی ترکیب کرد . باکس های دائمی به طور معمول ، این باکس ها بزرگ هستند و اغلب در مکان و به طور ثابت ساخته می شود می توان گلدان های ثابت را با استفاده از آجر و قطعات سنگ یا بتن در مکان ساخت. مزیت گادان های ثابت طراحی و ساخت آنها جهت مرمت هرگونه فرو رفتگی در سنگفرش به عنوان ادامه آن سنگفرش می باشد.