تماس 021-56587600

کاتالوگ وسایل بدنسازی پارکی و تجهیز پارکها

وسایل بدنسازی پارکی یکی از پرکاربردترین احزای مبلمان شهری می باشد که با کاربرد عمومی ای که دارد می تواند بسیاری از بازدیدکنندکان را به ورزش کردن تشویق کند. لوازم بدنسازی پارکی در کنار نیمکت پارکی و سطل زباله مجموعه تجهیزات پارکی را کامل می کنند

وسایل بدنسازی پارکی با تنوع زیاد در طرح و لوازم متفاوت برای کارکردن بر روی هر یک از ماهیچه های بدن می تواند انتخاب خوبی برای تجهیز پارکها و حتی فضاهای سر باز خانگی باشد.

یکی دیگر از کاربردهای مجموعه بدنسازی پارکی استفاده از آنها به عنوان ست بدنسازی مدارس می باشد که دانش آموزان می توانند در اوغات فراغت خود و در ساعات ورزش از این دستگاه ها در کنار وسایل بازی کودکان استفاده نمایند.

کاتالوگ وسایل بدنسازی پارکی و تجهیز پارکها

در صورتی که قادر به مشاهده نبودید می توانید کاتالوگ ها را دانلود نمایید

“دانلود کاتالوگ “