تماس 021-56587600

پل های عابر پیاده در مبلمان شهری

جولای 17, 2016

به لحاظ تاریخی ، طراحی پل های عابر پیاده در ششهر های بزرگ وکوچک سراسر جهان صرفا با توجه بهجنبه عملکردی آنها صورت گرفته است. عموما سازه این پل ها از لوله های فولادی وتیرچه های  لبه پهن ساخته می شوند. طراحی کم هزینه با زیبایی کم وتنها یک هدف ؛ انتقال عابران از یک طرف به طرف دیگر

اخیرا ؛ تغییرات اساسی درنوع نگرش به پل رخ داده است و منجر به ایجاد پل هایی شده است که چیزی بیشتر از ارتباط بین دونقطه را انجام می دهند. از آنجایی که جوامع در حال رشد به دنبال متمایز کردن خود و جلوه گری بوده اند ، طراحی پل عابر پیاده بیشتر به سوی (زیبایی شناسی هنری)جهت گرفته تا بدین وسیله بتنواند عنصر متمایز بصری خلق نماید. چنین پل هایی طراحی متفکرانه تر ، مهندسی پیچیده تر ومصالح خوش طرح تری دارند

برخورد منطقی و استفاده بجا از پل های هوایی یکی از نشانه های توسعه یافتگی شهری است ودر ردیف فرهنگ شهر نشینی تلقی می شود ؛ اما این توسعه یافتگی هنوز در بینش وعملکرد برخی شهروندان رخ نداده ودرونی نشده است.  برای حل این مساله نیاز به کارشناسی وآموزش وجود دارد آموزش نیز باید درونی شود تا هر فرد آن را به عنوان نوعی تغییر رفتار با خود همراه کند.

با نگاهی به خیابان های شهر به کرات شاهد عبور افرادی هستیم که با وجود پل عابر پیاده سعی دارند به هر شکل ممکن از خیابان و یا حتی گارد ریل و نرده های میان بزرگراه ها عبور کنند و هرچه سریعتر خود را به آن سوی خیابان برسانند. اگرچه این افراد در توجیه کار خود عجله را علت این کار می دانند ، اما شاید علت اصلی این مشکل را بتوان دذ نبود فرهنگ فرهنگ عبور صحبح میان برخی عابران جستجو کرد. بع اعتقاد کارشناسان برای رفع این معضل باید فرهنگ استفاده ازد پل عابر را در میان مردم نهادینه کرد والبته در این زمینه فعالیت هایی نیز تا کنون انجام گرفته است از جمله احداث پله برقی برای پل عابر پیاده در برخی کلان شهرها ، گامیموثر در ایجاد این فرهنگ میان شهروندان و تشویق آنان جهت استفاده از پل های عابر پیاده بوده است.

همچنین داشتن احساس امنیت برای استفاده کنندگان از مبلمان شهری یکی از شروط اصلی در طراحی این اجزا است. به دلیل نوع کاربرد این اجزا که معمولا با تماس مستقیم شهروندان همراه است طراحی محصول باید به گونه ای انجام شود که هنگام استفاده هیچگونه آسیبی متوجه آنها نشود. به این منظور باید در طراحی لبه های تیز و برنده پرهیز نمود ؛ دستگیره ها و برآمدگی ها قابل رویت بوده و احتمال گیر کردن دست و پا وجود نداشته باشد. هرچهند گذر کردن بسیاری از عابران پیاده از عرض خیابان ، آن هم دقیقا از زیر پل هوایی در مناطق مختلف شهر به امری عادی تبدیل شده است . نادیده انگاشتن پل ها  معضلی است که از یکسو دست اندرکاران را که با صرف وقت زیاد ، مطالعه ، مکانیابی ، تامین بودجه وساخت آنها را بر عهده میگیرند دلسرد کرده واز سوی دیگر رانندگان ودر نهایت خود عابران را گرفتار می سازد.

یکی از اصولی که در طراحی وساخت پل ها باید رعایت شود وجود نور است ؛ اگر چهنور عمومی محیط بسیاری از پل های عابر پیاده معمولا زیاد است ، وجود نور کافی از مواردی است که سبباحساس امنیتی بیشتر وضوح مسیر پل در عبور ومرور در شب میشود. همچنین نورپردازی پل سبب برجسته شدن ودید بهتر محل وجود پل در شب می گردد. یکی دیگر از عوامل انگیزه عابران برای عبور از پل ها استفاده از رنگاست . استفاده از رنگ های زیبا و نورپردازی  دلنشین در پل ها به لحاظ روانی برا عابرین پیاده میتواند جذاب باشد