تماس 021-56587600

وسایل بازی شهری و تاثیرش بر کودکان

آوریل 5, 2016

در مورد سودمندی بازی و نقشش در رشد جسمی و روحی ، تحقیقات زیادی انجام شده است و محققان به نتیجه ای واضح رسیده اند که بازی ، نیاز ابتدایی و ضرروری کودکان است و هر چقدر کودکان به انجام بازی های مفید بیشتر بپردازند ویژگی های فکری ، ذهنی و اجتماعی برتری پیدا خواهند کرد
بازی کردن بیشترین تاثیر خود را در سالهای اولیه زندگی بیشتر از هر زمان دیگر بر بر کودک می گذارد که این مورد توجه با بازی کودک در سالهای ابتدایی را بسیار ضرورت می بخشد. کودکان در هنگام بازی کردن قادر به شناسایی توانایی دیگران و هماهنگی خود با محیط اطراف هستند. از سوی دیگر بازی کردن می تواند اعتماد به نفسی خاص در کودک ایجاد کند و حس توانایی انجام کار را در او تقویت نماید.

 

نقش بازی در رشد اجتماعی کودک

1.یاعث ایجاد ارتباط کودکان با محیط بیرون شده و گستره دنیای اجتماعی کودک را افزایش می دهد

2.باعث شکوفایی استعدادهای پنهان و ایجاد خلاقیت در کودکان می گردد.

3.کار گروهی را در کودک تقویت می نماید

4.پایندی به اصول برای اجرای صحیح برنامه ای را می آموزد.

5.همانندسازی با بزرگ سال ها را یاد می گیرد.

6.حس شیرین برد و تلخی باخت را تجربه و رقابت را حس می کند.

 

نقش بازی در رشد عاطفی

1.کودک نیازمند برتری می شود.

2.باعث بروز گستره احساسات تازه در کودکان می شود

3.حس جنگجویی کودک را متعادل نگه می دارد.

 

نقش بازی در رشد جسمی کودک

1.باعث رشد یکسان دستگاه ها و اعضا بدن می شود.

2.باعث تقویت حواس می شود.

3.تخلیه انرژی کودک به مناسب ترین شکل.

4.آگاهی کودک به توانایی های فکری و ذهنی خود.

 

نقش بازی در رشد ذهنی کودک

1.نقش بسزایی در رشد زهنی کودکان دارد.

2.بروز رفتارهای هوشمندانه بیشتر در کودک را شامل می شود.

3.ساختاری برای تفکر کودک ایجاد می کند.

 

وسایل بازی شهری

زندگی شهری و محدودیت های ایجاد شده در آپارتمان ها ، جلوگیری از ایجاد مزاحمت همسایگان و … کودکان شهری را محدود نموده است و انجام ورزش های جمعی در کوچه ها و ازدحام کوچه ها در روزهای تعطیلی مدارس و یا بعد از تعطیلی آنها نمونه مشخصی از نیاز درونی و طبیعی کودکان به انجام بازی های شهری است.

متاسفانه فرزندان در حال حاضر عادت به رفتن به مدرسه با چشمانی بسته که ناشی از تماشای تلویزیون و یا کار با رایانه و … است دارند  و خود را در فضای بین مدرسه و خانه محدود کرده اند که این وظیفه والدین گرامی است که با توجه به نیاز فرزندان آنها را با فضای پیرامون و محیط اجتماعی آشتی دهند.

استفاده از وسایل بازی شهری (مجموعه بازی پلی اتیلن) یکی از راهکارها است. این وسایل بستری مناسب جهت تعامل کودکان با محیط و افزاد اجتماع باشد. شور و نشاط حاکم بر محل بازی کودکان در شهر حس مطلوبی به کودک منتقل می کند و روحیه کودک را اجتماعی می نماید. تعامل با کودک هم سن در مجموعه وسایل بازی شهری می تواند باعث یادگیری کودک و تعامل کودکان با هم سن های خود شده و روحیه و نشاطی به کودک ببخشد که از طریق دیگری قابل دسترسی نخواهد بود.