تماس 021-56587600

ملاحظات عملکردی در کف سازی کفپوش

جولای 19, 2016

اولین عامل موثر در طراحی و اجرای کف سازی ، توجه به نوع عملکرد مورد انتظار از فضای مورد نظر است. عملکردهای عمده فضای شهری در ارتباط با نوع کف سازی عبارتند از :

1-محل تردد عابر پیاده 2-محل عبور دوچرخه و موتور سیکلت 3-محل عبور مختلط وسایل نقلیه (شخصی ، عمومی و وسائط دوچرخه) 4-باند های موازی و تفکیک شده برای عبور وسائط نقلیه مختلف

به طور کلی استفاده از یک آرایش متجانس و هماهنگ از مصالح و الگوهای کف سازی میتواند تاثیر وحدت بخش در منظر خیابان یا شهر داشته باشد وهویتی متمایز به یک منطقه ببخشد. همچنین سنگفرش و پوشش کف میتواند حس پیوستگی میان سطوح مختلف را نیز برقرار سازد به ویژه زمانی که از مصالحی منفرد برای لبه ها ، کانالها و کف پوش استفاده شود.

یکی از موارد اساسی در ملاحظات عملکردی کف سازی بافت سنگفرش می باشد . بافت سنگفرش باید با توجه به نوع رفت و آمد عابران پیاده تهیه شود.

سطوح نقش دار برای عابران پیاده بی حرکت ؛ مثلا در محل استقرار نیمکت پارکی ، همچنین مسیرهایی با رنگ هایی متفاوت برای هدایت عابران پیاده در حال حرکت در طول مسیر مورد نظر.

سطوح برجسته برای رمپ ها و اطراف آبنماها ، نواحی خطر آفرین (سکوهای ساحلی ؛ سکوهای مترو و …) که امکان لغزش را کاهش می دهند؛ مانند مصالح دانه ای ، سطوح بتنی آجدار و یا سطوح دیگری از این دست.

سطوح موجدار برای کمک به نابینایان در حاشیه جدول هایی که ارتفاع آنها زیاد است و همچنین درگذر گاه عابران پیاده کاربری آن ضروری است

سطوح نا هموار برای جلب توجه عابران پیاده ، یا کاستن سرعت اتومبیل ها ، در اینجا می توان از سنگفرش های نا هموار ، نظیر قلوه سنگ های رودخانه ای نیز استفاده کرد