تماس 021-56587600

مبلمان شهری و هویت شهری

آوریل 23, 2016

هدف اصلی یک شهر به وجود آوردن محیطی با نشاط و خلاق برای مردمانی است که در آن شهر زندگی می کنند. این محیط باید با گسترگی آزادی انتخاب را به افراد داده و با مردم اطرافش ارتباط بر قرار کتد. بنابراین وظیفه مدیران شهری است که با استفاده صحیح از تجهیزات مبلمان شهری بتوانند محیطی پویا فراهم نمایند.

مبلمان شهری به طیف وسیعی از تحهیزات و عناصری اطلاق می شود که در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرند . در دنیای حاضر اهیمیت طراحی مناسب مبلمان شهری به صورتی است که از تمامی گروه ها در طراحی و بهره برداری این تحهیزات استفاده می شود. طبیعی است آنچیزی که در یک شهر باعث می شود شهر شخصیت خود را پیدا کند ساختمان های تو در تو نیست و بنابراین استفاده صحیح از این تجهیزات با طراحی مناسب و محل مناسب یک امر مهم در ایجاد آرامش شهری است. فضاهایی همچون پارک ها ، پیاده رو ها ، سنگ فرش ها ، تابلو ها و بسیاری دیگر تاثیر زیادی بر کیفیت و نشاط افراد جامعه می گذارد.

گروه تولیدی آبان ، تولید کننده مبلمان شهری اقدام به طراحی مناسب انواع تجهیزات مبلمان شهری نموده است که با افتخار برای زیبا سازی شهر های ایران عزیز مورد استفاده قرار بگیرد