تماس 021-56587600

سطل زباله پارکی و شهری

ژوئن 20, 2016

عناصر مبلمان شهری ، سرمایه شهروندان محسوب می شون. بنابراین انتظار می رود تا در طول عمر مفیدشات عملکرد قابل قبول داشته باشند.

با شهر نشیمی انسان مساله زباله و مزاحمت آن بیش از پیش احساس گردید. از این رو برای دفع آن  ، جلوگیری از شیوع انواع بیماری های ناشی از آن و آلودگی سطح شهر باید اقدامات اساسی انجام گیرد.

مشکل زباله یک مساله جهانی است. هر روزه میلیون ها تن زباله در شهرهای سراسر جهان تولید می شود گسترش روز افزون تولید زباله و راه کارهای مربوط به دفن بهداشتی آن نیز می تواند از حمله موضوعات جدی برای زندگی انسان ها و حیات وحش به شمار رود. تحقیقاتی که توسط دانشمندان صورت گرفته موید این مطلب است که زباله و معضل بازیافت آن نه تنها یک مشکل اساسی در سطح شهری است بلکه دامنه وسیعی از محیط زیست را فرا گرفته که در اثر بی مبادلاتی و عدم رعایت تکات زیست محیطی ضررهای جبران ناپذیری برای بشر به وحود خواهد آورد.

سطل زباله پارکی در واقع یکی از کاربردی ترین اجزا مبلمان شهری می باشد. این ظروف و سطل ها باید به تعداد زیاد در دسترس باشند و احتیا به محافظت مداوم نداشته باشند. در واقع در دسترس بودن و وفور این سطل های زباله نقش مهمی در پاکیزگی شهر ها و محله های شهری دارند.

سطل زباله به عنوان یک عنصر مبلمان شهری باید با سایر عناصر مربوطه نیز هماهنگی و همخوانی داشته باشد و علاوه بر این که باید از نوعی وجه تمایز برخوردار باشد تا به سرعت شناخته شود ، باید در همه جا عنصر مشترکی نیز داشته باشد تا در تمام سطح شهر به آسانی از سایر عناصر مبلمان شهری قابل تفکیک و تشخیص باشد. برای حصول این امر لازم است اصول روانشاسی محیط ، فرهنگ و آداب بومی ، نوع اقلیم و کاربری هر فضا مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

بدین جهت استقرار سطل زباله نباید اتفاقی صورت گیرد. وجود سطل زباله متعدد در برابر مدرسه های پر از دانش آموز ، امری شایسته و ضروری است. سطل زباله نیز با دیگر عناصر مبلمان شهری باید هماهنگی کامل و تناسب داشته باشد.

برخی معتقدند در محیط های بسیار مهم از دید امنیتی نباید سطل زباله نصب شود ، اما توسط مصالح مذکور می توان راهبردهای متفاوتی به منظور کاهش اثر انفجاری ضروف در جریان بمب گذاری ها به کار برد. همچنین می تواند با استفاده از فناوری استفاده از قالب های لاستیکی قطعات بتنی نمادار را در طرح ها و الگوهای مختلف و رنگ های متنوع به کار برد که توسط آن ترویج فرهنگ استفاده از سطل زباله و یا تشویق کودکان و جلب توجه آنها در پارک ها و تفریح گاه ها از مزایای بتن نما دار می باشد.