تماس 021-56587600

سطل زباله و تاثیر بر محیط

آوریل 23, 2016

بسیاری از ما به این موضوع که در روز چه مقدار زباله وارد چرخه زیستی می کنیم توجهی ندارین. اگر سطل زباله تنها چند روز از محل سکونت خارج نشود چه پیش می آید؟

کره زمین ، خانه ی تمامی انسانهایی است که در آن زندگی می کنند پس ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که صرفا اینکه زباله ها را از خانه خود جمع آوری کرده و آن را بیرون از خانه قرار دهیم مشکلی را در بحث زیستی حل نخواهد کرد. کدام یک از ما می دانیم زباله های موجود در سطل زباله ای که ما آن را تولید می کنیم بعد از خروج از خانه جه اتفاقی برایش می افتند و چه مقدار وقت و هزینه صرف می شود تا این زباله ها جمع آوری شود و چه مقدار به آلودگی زیستی می افزاید ؟

 

در سال میلیون ها تن زباله به دست ما تولید می شود که بخش خانگی مقدار بسیاری را شامل می شود. حدود 50 درصد زباله های داخل سطل زباله ، قابل بازیافت است. 30% سبزی و میوه ها قابلیت تبدیل شدن به کمپوست (کود) را دارند. اما این مورد بسیار کم انجام می شود. در صورتی که بازیافت پسماندها می تواند کمک بسیاری به کم کردن تولید زباله و کاهش مصرف انرژی و کاهش اثرات گازهای گلخانه ای شود.

ما می توانیم کمک شایانی به تبدیل شدن زباله و ارسال آن به چرخه استفاده دوباره انجام دهیم. استفاده از سطل زباله پارکی توسط شهرداری ها و تفکیک زباله ها توسط شهروندان می تواند یک قدم مثبت در تفکیک و استفاده دوباره از زباله ها باشد.