وسایل بدنسازی پارکی

دسگاه بدنسازی پارکی یا ست بدنسازی پارکی از وسایل تفریخی و ورزشی در پارکها می باشد . دستگاه بدنسازی پارکی که امروزه جزئ پر استفاده ترین دستگاه های ورزشی پارکی است توسط گروه تولیدی آبان ، تولید شده و در اختیار شما قرار گرفته است. این وسایل دارای استاندارد ایران و ضمانت نامه های کیفیتی بین المللی می باشد

دستگاه بدنسازی پارکی با کاربری های خاص طراحی و تولید شده است و در راستای زیبا سازی فضای شهری تنوع رنگ بسیاری دارد.

گروه تولیدی آبان علاوه بر دستگاه بدنسازی پارکی در این مجموعه وسایل دارای تولیداتی چون نیمکت پارکی و سطل زباله پارکی و شهری می باشد