تماس 021-56587600

انواع مبلمان شهری

می 16, 2016

گروه تولیدی آبان تولید کننده نیمکت پارکی و تولید کننده سطل زباله پارکی و تولید کننده وسایل بازی کودکان و تولید کننده وسایل بازی مهد کودک و تولید کننده ست بدنسازی پارکی و تولید کننده ست بدنسازی معلولین می باشد لازم می داند تا برای آشنایی هرچه بیشتر مشتریان با با زمینه کاری شرکت و بالا بردن اطلاعات عمومی و اجتماعی شما عزیزان توضیحاتی درباره انواع مبلمان شهری موجود ارائه دهد.

انواع مبلمان شهري: از انواع مبلمان شهري میتوان به نیمکت های پارکی و سکوهای پارکی ، وسایل بازی کودکان و مبلمان بازي کودکان، منابع نوري، آبنماها، آبفشانها و فوارهها، گل جايها، محل استقرار پرندگان، سایبانها، باجهها، سطل زباله پارکی و سطل زباله شهری ، ادوات آتشنشانی، صندوقهاي پستی، آبخوريها، برجهاي ساعت، پارکومترها، جدا کنندهها، حفاظها، پارکینگهاي دوچرخه، ایستگاههاي اتوبوس و کف پوشها اشاره کرد. نوع دیگري از دسته بندي در مبلمان و عناصر شهري وجود دارد که میتوان به دو دسته عناصر ثابت و متحرک تقسیم کرد؛ در بعضی مواقع تمییز و تفکیک کردن این دو از یکدیگر کار سادهاي نمیباشد. عناصر فوق اعم از ثابت و متحرک بهصورت کلی از ضروریات هر فضاي شهري فعال به حساب آمده و هر یک عملکردهاي خاص و با ارزشی دارند، در صورتی که هر یک از این عناصر در محل و مکان درست خود قرار نگرفته باشد، ایجاد مشکل خواهد کرد و مانع محسوب می شود و نه تنها قادر نیست عملکرد معمول و مشخص خود را به درستی انجام دهد، بلکه از انجام درست و صحیح عملکردهاي اطراف خود نیز جلوگیري میکند.

عناصر موجود در مبلمان شهري
عناصر ثابت: با دسته بندي فضاهاي شهري به پیاده رو، سواره رو، فضاهاي پارکینگ، فضاي سبز و غیره میتوان سادهتر عناصر ثابت مربوط به این فضاها را دسته بندي کرد، به همین جهت بررسی الگوهاي رفتاري استفاده کنندگان از فضا تا حدودي نحوه استفاده واقعی از این فضاها را مشخص میکند؛ عناصر ثابت عبارتند از : آبخوري، ایستگاه، باجه تلفن، باغچه، باغچه با درخت، برج بی سیم، بلوک، بلیط فروشی، پایه پل، پرچم، پله، پروژکتور، پمپ آتشنشانی، تابلو، تیر سیمانی، جدول خیابان، جعبه برق، جعبه کنترل چراغ، جعبه پست، جوي، چراغ راهنمایی، چراغ شهر، چراغ کوتاه، حفره، دریچه آب، دریچه تلفن، دریچه زیرزمین، سایبان ایستگاه، سایبان با نیمکت، سطل زباله، سکو، شیر آب، شیر فشاري، کنترل پلیس، کنترل اتوبوسرانی، مانع، نرده و نیمکت
عناصر متحرک: عناصر متحرک در حقیقت مبین فعالیتهایی هستند که فضاهاي شهري براي فراهم آوردن امکان فعالیت آنها به وجود آوردهاند.در فضاهاي متراکم شهري عناصر متحرک چه از نظر تعداد و چه از نظر تنوع اهمیت به مراتب بیشتري نسبت به عناصر ثابت پیدا میکنند؛ همچنین از نظر میزان اشغال فضا و یا تاثیر در استفاده از فضا توسط فعالیتهاي دیگر این عناصر اهمیت بیشتري دارند؛ به عبارت دیگر عناصر متحرک، طریقه رفتار استفاده کنندگان از عناصر ثابت می باشد، در انعکاس مکان یابی و جاي گیري عناصر ثابت بر روي رفتار استفاده کنندگان از آنها؛ عناصر متحرک عبارتند از: منتظران اتوبوس، خرید کردن، روزنامه خواندن، سرگردان، منتظران سینما، کندن خیابان، گداییکردن، ایستادن، نشستن، خوابیدن، قدم زدن، خوردن، نماز خواندن، کودکان، سالخوردگان، معلولین، دستفروشی، منتظران تاکسی، دوچرخه، تاکسی، کالسکه بچه، گاري دستی، چرخ معلولین، مینیبوس، اتوبوس و وانت