تماس 021-56587600

تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری

می 29, 2016

مبلمان شهری شامل محلهای نشستن (نیمکت ، صندلی و …) ، روشنایی ها ، سطل زباله ، ایستگاه های اتوبوس ، فیم های درختان ، ایستگاه های دوچرخه و موتور سیکلت ، کیوسک های مطبوعات و فروش بلیط و … تابلوهای راهنما ، تابلوهای تبلیغاتی ، نرده ها و تیرکها ، صندوق های جمع آوری کمک های مردم ، مجسمه ها ، پست های تلفن و برق ، باجه های تلفن ، شیرهای آتش نشانی ، صندوق پست ، دریچه کانال ها و شبکه های در کف سازی ، گلدان های گل ، آبنما ها و …. می باشد.
عناصر بصری شامل مجموعه عناصری هستند که از زمینه های مختلف موضوعات سازمان بصری ، معرفی و توانمندی های منظر یک حوزه مشخص هستند که موجب خوانایی و ارتقای منظر مجموعه شده و در نقشه ذهنی افراد جایگاه خاصی برای کمک به جهت یابی و راه یابی در مجموعه دارا هستند. این عناصر عبارتند از :
نشانه ها و نمادین – کیفیت های محیطی – کیفیت های بصری – ورودی و دروازه – عرصه و فضاهای عمومی – کناره های محدود کننده یا اتصال دهنده و مسیرها
مبلمان و اثاثه شهری که در دیگر نقاط دنیا به نام مبلمان خیابانی و یا همگانی نیز مشهور است به مجموعه وسیعی از وسایل ، اشیا ، دستگاه ها ، نماد ها ، فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب می شوند و استفاده عمومی دارند به نام مبلمان شهری یا مبلمان همگانی معروف شده اند.
وسایل خدمات عمومی که فضاهایی را در شهر اشغال می کند ، گاهی مانند چراغ های روشنایی ، علائم راهنمایی و دکه های تلفن نیمکت های پارکی جنبه کارکردی دارند و گاهی نیز مثل یادمانهای عمومی ، فواره ها ، درختان و باغها برای تزئین به کار می رود مبلمان شهری می گویند.
در فضای خشن میان ساختمانها و بناها وسایل و ضمائم مکملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد. تجهیزاتی که مانند اثاث خانه امکان زندگی درفضای محصور میان سنگ و بتن و شیشه فراهم آورد. این عناصر جریان حرکت، سکون، تفریح، بهداشت و … را در شهر تنظیم می کنند و به آن روح می بخشند. اثاثه ، تجهیزات یا مبلمان شهری ، خیابانی یا فضای باز اصطلاحات رایج این تسهیلات و امکانات هستندو این تسهیلات در انگلستان بیشتر به مبلمان خیابانی و در آمریکا به مبلمان همگانی یا مبلمان فضای باز معروف است.