تماس 021-56587600

ایمنی وسایل بازی کودکان

جولای 9, 2016

یکی از مهمترین نکات در زمینه وسایل بازی کودکان رعایت ایمنی است. در طراحی و ساخت وسایل ورزشی و تفریحی کودکان باید ایمنی کامل در نظر گرفته شود. زوایا و اتصالات نباید تند و برنده باشند و حتی الامکان باید از لبه های منحنی استفاده شود و یا پیش بینی لای لازم مد نظر قرار گیرند.

وسایل از استحکام مناسبی در مقابل ظرفیت و بار احتمالی برخوردار باشند و به گونه ای طراحی شوند که از استفاده استفاده غلط و نادرست و به تبع آن تصادفات ناشی از آن جلوگیری شود. همچنین داشتن دستگیره و نرده های ایمن بر روی کلیه نردبان ها ، پله ها و کف لغزنده سطوح آنها الزامی است.

وسایل بازی کودکان اگر غیر استاندارد طراحی شوند ، با آنکه مصالحی که در قسمت پارک بازی بچه ها استفاده شده خشن و سخت باشد ، بار ایحاد خطر و حادثه می کند. می توان با از بین بردن زوایا ، لبه های تیز و مصالح مناسب مانند ماسه بادی به عنوان کفپوش به پیشگیری چنین حوادثی کمک کنیم

همچنین نوع مواد خام باید متناسب با فشاری که بر آنها وارد می شود انتخاب شود و احتمال شکستن و بریدن وجود نداشته باشد . در صورت لزوم باید برای ابزار و وسایل ، رنگ مناسب در نظر گرفته شود. از دیگر مسائل مهم در این زمینه مکان یابی وسایل بازی است . وسایل بازی کودکان باید در مکان هایی مستقر گردند که در معرض دید کامل بوده و موانع فیزیکی مانع از زیر نظر گرفتن آنها نشوند.

سازه باید از استحکام کافی برخوردار بوده و در برابر انواع تخریب و تنشهای غیر قابل پیش بینی هنگام استفاده مقاومت کافی داشته باشند ، در غیر این صورت عمر مفید محصول کم شده و باعث ایجاد بی رغبتی در استفاده می شود.

در انتخاب رنگ برای وسایل بازی نیز باید خصوصیات ماهیت درونی (احساسی ، ارزشی) رنگ و مطلوبین آن در نظر گرفته شود. بخصوص از آنجایی که کودکان و نوجوانان بهره برداران اصلی این وسایل هستند ، در نظر گرفتن اینگونه مسائل در طراحی وسایل اهمیت بیشتری دارد ، زیرا در تحقیقات و بررسی های مختلفت تاثیر غیر مستقیم رنگ بر روی شکل گیری ویژگی های شخصیتی و رفتاری کودکان آشکار شده است.