تماس 021-56587600

ایستگاه های اتوبوس در مبلمان شهری

ژوئن 21, 2016

ایستگاه اتوبوس از دیگر عناصر شهری هستند که به دلیل سازه ای بودن نقش مهمی در سیمای محیط شهری بر عهده دارند.

وجود یک ایستگاه اتوبوس مناسب ، برای تمام سیستم عادی حمل و نقل درون شهری ، امری واجب و ضروری است ، اما میزان مناسب بودن این ایستگاه ها ، بستگی به نظر شهروندانی دارد که از آن استفاده می کنند.

مکان یابی این عناصر در فضاهای شهر بسیار مهم است. چرا که همواره محل رفت و آمد تعداد زیادی ز شهروندان و وسایل نقلیه هستند. این نوع سازه ها علاوه بر زیبایی ، مجهز بودن به مبلمان مناسب و یکپارچگی با کل طرح باید در برابر عوامل طبیعی تخریب و فرسایش نیز مقاوم بوده و دائما نیاز به تعمیر و نگهداری نداشته باشد. ایستگاه انوبوس معمولا محل مکث و توقف شهروندان است بنابراین می توان از بدنه های آن به منظور تبلیغات و آموزش عمومی به طرز شایسه ایت استفاده کرد. معمولا در نقاط سردسیر و پر بارش بدنه ایستگاه به گونه ای طراحی می شود که مسافران از عوامل جوی در امان باشند و موجبات آسایش آنها فراهم گردد.

از دید مدیران شهری که مسئولیت رسیدگی به این موارد را بر عهده دارند یک ایستگاه مناسب ، ایستگاهی است که به مراقبت و نگهداری کمتری احتیاج داشته باشد.

همچنین باید در کنار ایستگاه های اتوبوس به تعداد لازم نیمکت پارکی و سطل زباله پارکی جایگذاری گردد تا این منطقه از نظر فضای آسایشی مشکلی نداشته باشد

اصول و معیار های لازم در طراحی ایستگاه اتوبوس

بهترین مکان برای قرار دادن ایستگاه های اتوبوس ، نزدیک مغازه ها و تقاطع ها است که در این صورت باید 3 متر عقب تر از مسیر عبور و مرور قرار گیرد تا موجب بروز ترافیک و مزاحمت برای افراد پیاده نشود.

چنانچه ایستگاه اتوبوس از تقاطع دور باشد ، سایبان ایستگاه باید 2 متر از پیاده رو عقب تر قرار گیرد تا برای ایستادن اتوبوس مشکلی ایجاد نشود. میدان دید مناسب ، مردم را قادر می سازد که آمدن اتوبوس را ببینند. ایستگاه هایی که از نظر طرتحی ضعیف هستند به سبکی طراحی شده اند که برای دیدن رفت و آمد اتوبوس باید ایستگاه را ترک کرد و به لب پیاده رو رفت.

بررسی های انجام شده ایستگاه اتوبوس و همچنین توجه خاص به استانداردهای متعارف بین المللی اصول راهنمایی اصلی برای طراحی و اخداث پایانه های اتوبوس درون شهری در قالب 6 گروه اصلی شامل معیارهای انتخاب محل زمین پایانه ها ، ابعاد و مشخصات سکوها ، تحوه استقرار و جانمایی زیر فضاها ، ایمنی و آسایش مسافران ، دسترسی و ارتباطات و نهایتا ملاحظات زیست محیطی تنظیم گردیده است.