تماس 021-56587600

انتخاب مصالح برای کف سازی کفپوش

جولای 19, 2016

در انتخاب مصالح کف سازی باید به این نکته توجه کرد که مضامین سنتی سنگفرش ها بر مبنای مصالح بومی انتخاب گردیده و در طول زمان آزمایش شده اند استفاده مجدد ار مصالح قدیمی و ترکیب  ان با مصالح جدید می تواند به مکان های تازه فرش شده ، حسی از ثبات و آشنایی بدهد از این رو در انتخاب مصالح باید موارد زیر مورد توجه قرار بگیرند:

نوع کاربرد : پیاده ، سواره ومسیر های ویژه

نوع استفاده رسمی : غیر رسمی ، عمومی  ، خصوصی ومشترک

هزینه : اجرا ، نگهداری ، مرمت وجایگزینی

نگهداری : دوام ، سهولت اجرا ، نظافت وتعمیر

ترکیب بندی : بصری ، عملی و ملاحظات ساختاری

اتصالات : رنگ ، پهنا و نوع مصالح اتصال دهنده

جنس : سختی ، انعطاف پذیری و قابلیت های نصب و استفاده بر حسب عملکرد های مختلف

البته برای انتخاب کفپوش بهتر است شرایط آب وهوایی منطقه را نیز مد نظر داشت مواد مورد استفاده کفپوش نباید تیز ،  برنده و سخت باشند. روکش کف می با یست جذاب  و دعوت کننده یا به عبارتی دیگر انعطاف پذیر و حتی المقدور نفوذپذیر برای جذب آب باشد.