مجموعه بدنسازی معلولین

گروه آبان تولید کننده وسایل بازی کودکان و تولید کننده نیمکت پارکی و تولید کننده سطل زباله پارکی می باشد. این شرکت با تولید مجموعه بدنسازی معلولین در نظر دارد کمکی هرچند کودک به معلولین عزیز کشورمان کرده باشد. مجموعه بدنسازی معلولین بهینه شده برای این عزیزان بوده و به صورت طراحی و ساخته شده اند که بتوانند به راحتی از این وسایل استفاده نمایند.